Primaria Comunei Albestii de Muscel

Scurt istoric

Asezare geografica

Localitatea se află situată în partea de nord a judeţului Argeş, pe DJ 732, la 58 km faţă de Municipiul Piteşti şi 11 km faţă de Municipiul Câmpulung, în Subcarpaţii Meridionali.

Din punct de vedere al reliefului zona este depresionară și colinară înaltă, flancată în partea de nord de colinele munților Iezer-Păpușa (2462 m).

 • Suprafață: 12297 ha
 • Intravilan: 386 ha
 • Extravilan: 11911 ha
 • Populație:  1.578
 • Gospodării: 712
 • Nr. locuințe: 651
 • Nr. grădinițe: 2
 • Nr. școli: 2

Numele localităților aflate în administrație:

Albeşti, Cândeşti

Istorie

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Dâmbovița a județului Muscel și era formată din aceleași sate ca și astăzi, cu o populație de 894 de locuitori ce trăiau în 217 case. În comună funcționau o biserică și o școală mixtă. Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna în aceeași plasă și în aceeași alcătuire, având 1384 de locuitori.

În 1950, comuna a fost transferată raionului Muscel din regiunea Argeș. În 1968, ea a trecut la județul Argeș, și-a schimbat numele în Albeștii de Muscel (pentru a se deosebi de o altă comună cu același nume deja existentă în acel județ), și a preluat satul Bughea de Sus de la comuna Bughea de Sus, desfiițată, sat ce a devenit reședința ei.Satul Bughea de Sus s-a separat din nou în 2004, reședința comunei Albeștii de Muscel devenind satul Albești.

Monumente istorice

În comuna Albeștii de Muscel se află trei cruci de piatră vechi, clasificate ca monumente istorice memoriale sau funerare de interes național. Cea de lângă casa lui Bizon Gheorghe (nr. 130) din Albești datează din 1722; cea de pe islaz, aflată la 1 km nord-vest de Cândești, datează din 1724; iar crucea de hotar din fața casei lui Ion Izbășoiu (nr. 8) din Albești datează din 1661.

În rest, alte două obiective din comună sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Argeș ca monumente de interes local. Unul este clasificat ca monument de arhitectură, biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1877) din Albești; și o altă cruce de piatră, datând din 1820, aflată deasupra carierei de piatră, în fața casei Izbășoiu Otilia (nr. 440) din același sat — și ea este clasificată ca monument memorial sau funerar.

Personalitati nascute aici

 1. Iustin Moisescu (1910 – 1986), patriarh al Bisericii Ortodoxe Române;
 2. Alexandra Năftănăilă (n. 1991), cunoscută ca Sandra N.cântăreață de muzică dance.

Activitati specifice zonei:

 • Agroturism
 • Cresterea animalelor
 • Cioplitorie piatra
 • Exploatarea si prelucrarea lemnului

Activități economice principale:

 • Prelucrarea lemnului
 • Agroturism
 • Piscicultura
 • Exploatari forestiere
 • Cioplitorie piatra
 • Cresterea animalelor

Obiective turistice

 • Cariera de calcar numulitic
 • Păstrăvării
 • Bisericile
 • Pensiuni agroturistice
 • Rezervaţia de granit
 • Crucile de piatră – monumente istorice
 • Casa memorială patriarh Iustin Moisescu

Evenimente locale

 • Nedeea Munţilor
 • Ziua satului Albeşti – 15 august
 • Ziua satului Cândeşti – 8 septembrie

Facilitati oferite investitorilor:

 • Taxe şi impozite minime
 • Obţinerea facilă a documentelor solicitate de către investitori şi cetăţeni

Proiecte de investitii:

 • Asfaltare drum
 • Canalizarea şi epurarea apelor menajere şi uzate, sat Albeşti
 • Alimentare cu apă, sat Albeşti
 • Canalizare şi alimentare cu apă, sat Cândeşti
 • Modernizare cămin cultural

Comments are closed.