Primaria Comunei Albestii de Muscel

Înscriere în “Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate” – Obligatoriu!

19/10/2022

Conform H.G 714/2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția,
înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate
de colectare și epurare a apelor uzate, pentru persoanele fizice și juridice care nu sunt
racordate la sistemul de canalizare și dețin fose septice, acestea au obligația de a declara
sistemele individuale autorizate pentru colectarea și epurarea apelor uzate. Prin urmare, atât
persoanele fizice cât și juridice, care au pe proprietăți astfel de sisteme individuale autorizate
pentru colectarea și epurarea apelor uzate (bazine de colectare, cum sunt fosele septice, toalete
cu bazine etc…), trebuie să depună la Primăria ALBEȘTII DE MUSCEL până în data de
30.10.2022 un formular completat, disponibil la sediul primariei Albestii de Muscel si pe
site- ul, primariaalbestiidemuscel.ro , la secțiunea Anunțuri ,,MODEL CERERE
PERSOANE FIZICE/MODEL CERERE PERSOANE JURIDICE”

Vizualizare anunț CLICK AICI

Formulare necesare: FORMULAR 1 FORMULAR 2

Last modified: 26/10/2022

Comments are closed.